KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2022-08-09 (20733)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BA BB BC BD BF BG BL BP BR BS BT BU BX BY BZ

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
BZV10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZV11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZV12 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZV13 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZV14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX61C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX75C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX79B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX79C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX87C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX90 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX91 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX92 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX93 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZX94 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZY14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY15 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY16 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY17 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY18 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY19 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY21 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY78 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
BZY85C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY85D Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZY87 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State]
BZY88C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Stabilizer]
BZZ10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZZ11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZZ12 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]
BZZ13 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]

Copyright © 2022Franz Hamberger, Berlin, Germany

OC604 spez. ASY30 OA150 OC816 KT801B AF102 EM120 KT904B OA5
MP25B OA70 BU208 MGT108 OC612 ALZ10