KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2022-08-09 (20733)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
L14G1 = S252P    
L14G2 = S253P    
L14G3 = S254P    
LA1 ~ OC830   R-F-T
LA4 ~ OC835   R-F-T
LA25 ~ OC815   R-F-T
LA30 ~ OC871   R-F-T
LA40 ~ OC880   R-F-T
LA50 ~ OC820   R-F-T
LA100 ~ OC824   R-F-T
LC815 ~ OC815   R-F-T
LC820 ~ OC820   R-F-T
LC824 ~ OC824   R-F-T
LD241 Kurzinfo - Overview    
LD242 Kurzinfo - Overview    
LD261 Kurzinfo - Overview    
LD461 Kurzinfo - Overview    
LD471 Kurzinfo - Overview    
LD481 Kurzinfo - Overview    
LD491 Kurzinfo - Overview    
LD830 ~ OC830   R-F-T
LD835 ~ OC835   R-F-T
LF871 ~ OC871   R-F-T
LF880 ~ OC880   R-F-T
LF881 ~ OC881   R-F-T
LS600 Kurzinfo - Overview    
LS602 Kurzinfo - Overview    
LS611 Kurzinfo - Overview    
LS612 Kurzinfo - Overview    
LS613 Kurzinfo - Overview    
LS614 Kurzinfo - Overview    
LS615 Kurzinfo - Overview    
LS616 Kurzinfo - Overview    
LS617 Kurzinfo - Overview    
LS618 Kurzinfo - Overview    
LS619 Kurzinfo - Overview    

Copyright © 2022Franz Hamberger, Berlin, Germany

OC604 spez. ASY30 OA150 OC816 KT801B AF102 EM120 KT904B OA5
MP25B OA70 BU208 MGT108 OC612 ALZ10