KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2021-11-16 (20467)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
D1C = 957   Philips
D2C = 958A   VALVO
D3-10GJ Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
D3a Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] Triode:[Class-A]
D3F = 959   VALVO
D7-15BG Kurzinfo - Overview D7-15GJ  
D7-15GH Kurzinfo - Overview D7-15GJ  
D7-15GJ Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
D7-15GL Kurzinfo - Overview D7-15GJ  
D7-15GM Kurzinfo - Overview D7-15GJ  
D7-16GJ Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
D7-16GM Kurzinfo - Overview D7-16GJ  
D7-17BG Kurzinfo - Overview D7-17GJ  
D7-17GH Kurzinfo - Overview D7-17GJ  
D7-17GJ Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
D7-17GL Kurzinfo - Overview D7-17GJ  
D7-17GM Kurzinfo - Overview D7-17GJ  
D8-11BG Kurzinfo - Overview D8-11GJ  
D8-11GJ Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
D8-11GM Kurzinfo - Overview D8-11GJ  
D13-40GH Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
Da Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DA90 = 1A3   Philips
DAC21 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Triode: [Class-A] [Audio-RC]
DAF11 Kurzinfo - OverviewSockel - DiagramKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Pentode: [Class-A] [Audio-RC]
DAF40 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Pentode: [Class-A] [RF-Amp]
DAF41 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Pentode: [Audio-RC]
DAF91 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Pentode: [Class-A] [Audio-RC] Triode: [Audio-RC] --> 1S5
DAF92 = 1U5    
DAF96 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Pentode: [Class-A] [Audio-RC] Triode: [Audio-RC]
DB3-12 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DB7-11 Kurzinfo - Overview DH7-11  
DB7-12C Kurzinfo - Overview DG7-12C  
DB7-14 Kurzinfo - Overview DG7-14  
DB7-78 Kurzinfo - Overview DH7-78  
DB9-3 Kurzinfo - Overview DG9-3  
DB9-4 Kurzinfo - Overview DG9-4  
DB9-5 Kurzinfo - Overview DG9-5  
DB10-3 Kurzinfo - Overview DG10-3  
DB10-5 Kurzinfo - Overview DG10-5  
DC11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
DC70 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Oscillator] [RF-PA] [RF-PP]
DC90 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Mixer]
DC96 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Mixer]
DCC90 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [RF-PP] --> 3A5
DCG6/18     Philips = Gle15000/3/12
DCH11 Kurzinfo - OverviewSockel - DiagramKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Triode: [Class-A] [Oscillator] Hexode: [Mixer]
DDD11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Audio-PP]
DET24 = TD04-20   MOV
DF11 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
DF61 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [RF-Amp] [Mixer]
DF62 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Philips = 1AD4
DF64 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-RC]
DF66 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-RC]
DF67 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-RC]
DF91 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [RF-Amp] --> 1T4
DF92 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] --> 1L4
DF96 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [RF-Amp]
DF97 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [RF-Amp]
DF703 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] Triode:[Class-A]
DF904 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] --> 1U4
DF906 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
DG3-12A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG7-12C Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG7-14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG7-52A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG9-3 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG9-4 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG9-5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG10-3 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DG10-5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DH7-11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DH7-78 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Scope]
DK21 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Mixer]
DK40 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Mixer]
DL11 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL21 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL22 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DL33 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DL35 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DL64 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL66 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL67 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL68 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL69 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP]
DL70 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Mullard: [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] [RF-PA]
DL71 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DL72 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE]
DL73 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Mullard: [Class-A] [Audio-SE] [RF-PA] [RF-PP]
DL92 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL93 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE] [RF-PA] --> 3A4
DL94 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL95 Kurzinfo - Overview DL94 = 3Q4
DL96 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL98 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [RF-PA] --> 3B4
DL192 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL193 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL620 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] ~ 5672
DL907 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
DL962 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DL963 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE]
DN7-11 Kurzinfo - Overview DH7-11  
DN7-12C Kurzinfo - Overview DG7-12C  
DN7-14 Kurzinfo - Overview DG7-14  
DN7-78 Kurzinfo - Overview DH7-78  
DN9-3 Kurzinfo - Overview DG9-3  
DN9-4 Kurzinfo - Overview DG9-4  
DN9-5 Kurzinfo - Overview DG9-5  
DP7-11 Kurzinfo - Overview DH7-11  
DP7-12C Kurzinfo - Overview DG7-12C  
DP7-14 Kurzinfo - Overview DG7-14  
DP7-78 Kurzinfo - Overview DH7-78  
DR10-3 Kurzinfo - Overview DG10-3  
DR10-5 Kurzinfo - Overview DG10-5  
DY80 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.Ratings  
DY86 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.Ratings [Half-Wave-Rect]
DY87 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram DY86  
DY802 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.Ratings [Half-Wave-Rect]
DY900 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Half-Wave-Rect]

previous page next page previous/next

Copyright © 2021Franz Hamberger, Berlin, Germany
RL12P50 RL4.2P15 RS391

Telefunken   RL12P50Telefunken   RL4.8P15Telefunken   RS391