KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2023-05-07 (21004)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
6HA5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] = EC900
6HB5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic]
6HB6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic]
6HC8 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Triode: [Class-A] Pentode: [Class-A] [Dynamic]
6HE5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic]
6HG8 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings ECF86
6HM5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HM6 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HQ5 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HR6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HS6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] Triode: [Class-A]
6HU8 = ELL80    
6HV5A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HZ6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6HZ8 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Triode: [Class-A] Pentode: [Class-A] [Dynamic]

previous page next page previous/next

Copyright © 2023Franz Hamberger, Berlin, Germany
807 808

RCA   807RCA   808